INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników portalu http://nowyhoryzont.info.pl/ (dalej jako „Portal”).

NOWY HORYZONT SP. Z O.O. SP. K. (KRS: 0000709251 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, NIP: 8133765680, REGON: 368979214), dalej jako NOWY HORYZONT SP. Z O.O.) informuje iż jest administratorem danych osobowych użytkowników Portalu w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

NOWY HORYZONT SP. Z O.O. jest podmiotem wykorzystującym pliki cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, które zamieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu (np. telefonie, smartfonie, komputerze itp.). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące do przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji w nich zawartych.

PLIKI COOKIE
Szczegółowe informacje o tym czym są pliki cookie, w jakich celach są przetwarzane przez NOWY HORYZONT SP. Z O.O., a także informacje na temat wyłączenia obsługi plików cookies znajdziesz na podstronie Cookies.

CELE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIE
Portal automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies. NOWY HORYZONT SP. Z O.O. wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies w celach: statystycznych, administracyjnych, a także w celu dostosowania Portalu i jego zawartości do osobistych preferencji użytkowników, świadczenia usług reklamowych. Portal http://nowyhoryzont.info.pl/ wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane pozwalające na stwierdzenie tożsamości użytkownika lub podobne dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Portalu do potrzeb użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu oraz dostosowanie części informacji wyświetlanych w Portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

NOWY HORYZONT SP. Z O.O. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. NOWY HORYZONT SP. Z O.O. zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego Portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

SPOSOBY WYRAŻENIA ZGODY
Wykorzystywanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji znajdujących się w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, w celach innych niż wskazane w art. 173 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jest dozwolone za zgodą wyrażoną przez użytkownika. Zgoda taka – stosownie do postanowień art. 173 ust. 2 ww. ustawy – może być wyrażona przez użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdym czasie, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych, cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień oprogramowania, z którego korzysta.

INFORMACJE DODATKOWE
NOWY HORYZONT SP. Z O.O. jako administrator Portalu http://nowyhoryzont.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu http://nowyhoryzont.info.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu.

Dane technologiczne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Portalem http://nowyhoryzont.info.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), NOWY HORYZONT SP. Z O.O. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Z uwagi na to, iż Polityka Prywatności nie stanowi wzorca umownego, powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Portalu http://nowyhoryzont.info.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do NOWY HORYZONT SP. Z O.O. korzystając z danych podanych w zakładce „kontakt”.