Odpowiedzialność społeczna

 

Firma Nowy Horyzont Developoment wychodzi z założenia, że posiada zobowiązania nie tylko wobec właścicieli czy inwestorów, ale także wobec społecznościach lokalnych, w których przyszło jej funkcjonować. Społeczna odpowiedzialność biznesu była i pozostaje istotnym i coraz ważniejszym elementem strategii naszej firmy.

 

Koncentrujemy się na wspieraniu konkretnych działań, zarówno tych śmiałych i oryginalnych jak i tych drobnych, ale jakże mocno osadzonych w społecznościach, w których przyszło nam realizować nasze cele biznesowe. Pragniemy w widoczny sposób kreować i popierać wszelkie te działania, które zmierzają do rozwoju kulturalnego i artystycznego oblicza całej aglomeracji rzeszowskiej. Chcemy, aby najbliższa nam przestrzeń była przyjazna i zrównoważona.

 

Nowy Horyzont Development udzielił wsparcia dla lokalnych ośrodków w organizowanych przez Nich przedsięwzięciach.