umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Umowa rezerwacyjna mieszkania to umowa, którą podpisuje się przed zawarciem umowy przedwstępnej lub deweloperskiej. Jakie wyróżniamy rodzaje umów rezerwacyjnych? Czym się od siebie różnią? Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna i co daje kupującemu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym artykule.

Umowa rezerwacyjna – rodzaje

Ogólnie rzecz ujmując istnieją dwa rodzaje umowy rezerwacyjnej. Jedna zawiera elementy umowy przedwstępnej, druga nie. Ta pierwsza ma ma wiążący charakter i zobowiązuje obie strony – kupującego i sprzedającego – do podpisania w przyszłości umowy przedwstępnej lub deweloperskiej. Zabezpiecza też strony przed sytuacją, kiedy jedna z nich uchylałaby się od zobowiązania. Taka umowa stanowi podstawę dochodzenia swoich praw, na przykład naprawienia szkody poniesionej związku z niezawarciem ostatecznej umowy.

Natomiast umowa rezerwacyjna pozbawiona elementów umowy przedwstępnej, to po prostu niezobowiązująca deklaracja chęci zakupu mieszkania. Taka umowa może być bez konsekwencji rozwiązana w każdym momencie. Zwykle zawiera się ją na krótki okres czasu – 3 do 7 dni. Tyle wystarczy zainteresowanemu na dokładne przeanalizowanie parametrów wybranego lokalu oraz rozmowę ze sprzedawcą czy też obejrzenie nieruchomości, jeśli już jest wybudowana.

Po co mi umowa rezerwacyjna?

A co daje klientowi podpisanie umowy rezerwacyjnej? Taka umowa umożliwia mu ubieganie się o kredyt hipoteczny i uzyskanie decyzji warunkowej bez ponoszenia kosztów. Jeden z warunków podpisania umowy kredytowej to dostarczenie umowy deweloperskiej.

Umowa rezerwacyjna zobowiązuje też sprzedającego do czasowego usunięcia danego mieszkania z oferty, w zamian za określoną opłatę wniesioną przez kupującego.

Osoba zainteresowana zakupem mieszkania z umową rezerwacyjną i pozostałymi dokumentami od dewelopera (karta katalogowa lokalu, prospekt informacyjny, wypis z rejestru gruntów) może udać się do banku po kredyt hipoteczny.

Co zawiera umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna to umowa cywilno-prawna. Do jej zawarcia potrzebne jest złożenie przez obie strony oświadczenia woli. W umowie muszą się znaleźć dane osobowe, przedmiot transakcji, data i miejsce zawarcia umowy, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata oraz ewentualny zwrot środków, czas trwania umowy, wysokość wpłaty rezerwacyjnej. Dla kupującego ważny jest też zapis informujący o konsekwencjach niewywiązania się z umowy przez obie strony (kary umowne lub konieczność wpłaty zaliczki bądź zadatku). Umowa powinna też zawierać potwierdzenie wpłaty rezerwacyjnej bądź zaliczki.

Warto jednak podkreślić, że nie ma regulacji prawnych określających co konkretnie powinna zawierać umowa rezerwacyjna, więc w przypadku różnych deweloperów takie umowy mogą się od siebie różnić. Im więcej szczegółowych zapisów, tym lepiej dla kupującego.

Zawarcie umowy przedwstępnej między kupującym, a sprzedającym nieruchomość to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne dla obu stron. Z pewnością warto z niego korzystać, pamiętając jednak o tym, by dokładnie zapoznać się z jej treścią przed złożeniem podpisu.